Hypo proj

From Hackuarium
Revision as of 21:04, 29 August 2016 by Hekkcess (talk | contribs) (→‎Protein)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Introduction

Project 41, GFP-CFP expression (joh_j41)

Goal

Produce a plasmid for the expression of the GFP-CFP (green and cyan fluorescent proteins) in bacteria to show FRET behavior.

Author

John Doe (joh)

Date

12.02.2111

Design

Plasmid

 • Name: joh_j41_p
 • Len: 6940bp
 • Expression frame: 1854bp

Vector

 • Construction based on pET-51b(+)
 • Template: mgr_j5_p31 (p01AB)
 • Name: joh_j41_dV (d019B)
 • Sequence:
   1 tggcgaatgg gacgcgccct gtagcggcgc attaagcgcg gcgggtgtgg tggttacgcg 
   61 cagcgtgacc gctacacttg ccagcgccct agcgcccgct cctttcgctt tcttcccttc 
  121 ctttctcgcc acgttcgccg gctttccccg tcaagctcta aatcgggggc tccctttagg 
  181 gttccgattt agtgctttac ggcacctcga ccccaaaaaa cttgattagg gtgatggttc 
  241 acgtagtggg ccatcgccct gatagacggt ttttcgccct ttgacgttgg agtccacgtt 
  301 ctttaatagt ggactcttgt tccaaactgg aacaacactc aaccctatct cggtctattc 
  361 ttttgattta taagggattt tgccgatttc ggcctattgg ttaaaaaatg agctgattta 
  421 acaaaaattt aacgcgaatt ttaacaaaat attaacgttt acaatttctg gcggcacgat 
  481 ggcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc tagatccttt taaattaaaa atgaagtttt 
  541 aaatcaatct aaagtatata tgagtaaact tggtctgaca gttaccaatg cttaatcagt 
  601 gaggcaccta tctcagcgat ctgtctattt cgttcatcca tagttgcctg actccccgtc 
  661 gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta ccatctggcc ccagtgctgc aatgataccg 
  721 cgagacccac gctcaccggc tccagattta tcagcaataa accagccagc cggaagggcc 
  781 gagcgcagaa gtggtcctgc aactttatcc gcctccatcc agtctattaa ttgttgccgg 
  841 gaagctagag taagtagttc gccagttaat agtttgcgca acgttgttgc cattgctaca 
  901 ggcatcgtgg tgtcacgctc gtcgtttggt atggcttcat tcagctccgg ttcccaacga 
  961 tcaaggcgag ttacatgatc ccccatgttg tgcaaaaaag cggttagctc cttcggtcct 
  1021 ccgatcgttg tcagaagtaa gttggccgca gtgttatcac tcatggttat ggcagcactg 
  1081 cataattctc ttactgtcat gccatccgta agatgctttt ctgtgactgg tgagtactca 
  1141 accaagtcat tctgagaata gtgtatgcgg cgaccgagtt gctcttgccc ggcgtcaata 
  1201 cgggataata ccgcgccaca tagcagaact ttaaaagtgc tcatcattgg aaaacgttct 
  1261 tcggggcgaa aactctcaag gatcttaccg ctgttgagat ccagttcgat gtaacccact 
  1321 cgtgcaccca actgatcttc agcatctttt actttcacca gcgtttctgg gtgagcaaaa 
  1381 acaggaaggc aaaatgccgc aaaaaaggga ataagggcga cacggaaatg ttgaatactc 
  1441 atactcttcc tttttcaatc atgattgaag catttatcag ggttattgtc tcatgagcgg 
  1501 atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggt catgaccaaa atcccttaac 
  1561 gtgagttttc gttccactga gcgtcagacc ccgtagaaaa gatcaaagga tcttcttgag 
  1621 atcctttttt tctgcgcgta atctgctgct tgcaaacaaa aaaaccaccg ctaccagcgg 
  1681 tggtttgttt gccggatcaa gagctaccaa ctctttttcc gaaggtaact ggcttcagca 
  1741 gagcgcagat accaaatact gtccttctag tgtagccgta gttaggccac cacttcaaga 
  1801 actctgtagc accgcctaca tacctcgctc tgctaatcct gttaccagtg gctgctgcca 
  1861 gtggcgataa gtcgtgtctt accgggttgg actcaagacg atagttaccg gataaggcgc 
  1921 agcggtcggg ctgaacgggg ggttcgtgca cacagcccag cttggagcga acgacctaca 
  1981 ccgaactgag atacctacag cgtgagctat gagaaagcgc cacgcttccc gaagggagaa 
  2041 aggcggacag gtatccggta agcggcaggg tcggaacagg agagcgcacg agggagcttc 
  2101 cagggggaaa cgcctggtat ctttatagtc ctgtcgggtt tcgccacctc tgacttgagc 
  2161 gtcgattttt gtgatgctcg tcaggggggc ggagcctatg gaaaaacgcc agcaacgcgg 
  2221 cctttttacg gttcctggcc ttttgctggc cttttgctca catgttcttt cctgcgttat 
  2281 cccctgattc tgtggataac cgtattaccg cctttgagtg agctgatacc gctcgccgca 
  2341 gccgaacgac cgagcgcagc gagtcagtga gcgaggaagc ggaagagcgc ctgatgcggt 
  2401 attttctcct tacgcatctg tgcggtattt cacaccgcat atatggtgca ctctcagtac 
  2461 aatctgctct gatgccgcat agttaagcca gtatacactc cgctatcgct acgtgactgg 
  2521 gtcatggctg cgccccgaca cccgccaaca cccgctgacg cgccctgacg ggcttgtctg 
  2581 ctcccggcat ccgcttacag acaagctgtg accgtctccg ggagctgcat gtgtcagagg 
  2641 ttttcaccgt catcaccgaa acgcgcgagg cagctgcggt aaagctcatc agcgtggtcg 
  2701 tgaagcgatt cacagatgtc tgcctgttca tccgcgtcca gctcgttgag tttctccaga 
  2761 agcgttaatg tctggcttct gataaagcgg gccatgttaa gggcggtttt ttcctgtttg 
  2821 gtcactgatg cctccgtgta agggggattt ctgttcatgg gggtaatgat accgatgaaa 
  2881 cgagagagga tgctcacgat acgggttact gatgatgaac atgcccggtt actggaacgt 
  2941 tgtgagggta aacaactggc ggtatggatg cggcgggacc agagaaaaat cactcagggt 
  3001 caatgccagc gcttcgttaa tacagatgta ggtgttccac agggtagcca gcagcatcct 
  3061 gcgatgcaga tccggaacat aatggtgcag ggcgctgact tccgcgtttc cagactttac 
  3121 gaaacacgga aaccgaagac cattcatgtt gttgctcagg tcgcagacgt tttgcagcag 
  3181 cagtcgcttc acgttcgctc gcgtatcggt gattcattct gctaaccagt aaggcaaccc 
  3241 cgccagccta gccgggtcct caacgacagg agcacgatca tgctagtcat gccccgcgcc 
  3301 caccggaagg agctgactgg gttgaaggct ctcaagggca tcggtcgaga tcccggtgcc 
  3361 taatgagtga gctaacttac attaattgcg ttgcgctcac tgcccgcttt ccagtcggga 
  3421 aacctgtcgt gccagctgca ttaatgaatc ggccaacgcg cggggagagg cggtttgcgt 
  3481 attgggcgcc agggtggttt ttcttttcac cagtgagacg ggcaacagct gattgccctt 
  3541 caccgcctgg ccctgagaga gttgcagcaa gcggtccacg ctggtttgcc ccagcaggcg 
  3601 aaaatcctgt ttgatggtgg ttaacggcgg gatataacat gagctgtctt cggtatcgtc 
  3661 gtatcccact accgagatgt ccgcaccaac gcgcagcccg gactcggtaa tggcgcgcat 
  3721 tgcgcccagc gccatctgat cgttggcaac cagcatcgca gtgggaacga tgccctcatt 
  3781 cagcatttgc atggtttgtt gaaaaccgga catggcactc cagtcgcctt cccgttccgc 
  3841 tatcggctga atttgattgc gagtgagata tttatgccag ccagccagac gcagacgcgc 
  3901 cgagacagaa cttaatgggc ccgctaacag cgcgatttgc tggtgaccca atgcgaccag 
  3961 atgctccacg cccagtcgcg taccgtcttc atgggagaaa ataatactgt tgatgggtgt 
  4021 ctggtcagag acatcaagaa ataacgccgg aacattagtg caggcagctt ccacagcaat 
  4081 ggcatcctgg tcatccagcg gatagttaat gatcagccca ctgacgcgtt gcgcgagaag 
  4141 attgtgcacc gccgctttac aggcttcgac gccgcttcgt tctaccatcg acaccaccac 
  4201 gctggcaccc agttgatcgg cgcgagattt aatcgccgcg acaatttgcg acggcgcgtg 
  4261 cagggccaga ctggaggtgg caacgccaat cagcaacgac tgtttgcccg ccagttgttg 
  4321 tgccacgcgg ttgggaatgt aattcagctc cgccatcgcc gcttccactt tttcccgcgt 
  4381 tttcgcagaa acgtggctgg cctggttcac cacgcgggaa acggtctgat aagagacacc 
  4441 ggcatactct gcgacatcgt ataacgttac tggtttcaca ttcaccaccc tgaattgact 
  4501 ctcttccggg cgctatcatg ccataccgcg aaaggttttg cgccattcga tggtgtccgg 
  4561 gatctcgacg ctctccctta tgcgactcct gcattaggaa gcagcccagt agtaggttga 
  4621 ggccgttgag caccgccgcc gcaaggaatg gtgcatgcaa ggagatggcg cccaacagtc 
  4681 ccccggccac ggggcctgcc accataccca cgccgaaaca agcgctcatg agcccgaagt 
  4741 ggcgagcccg atcttcccca tcggtgatgt cggcgatata ggcgccagca accgcacctg 
  4801 tggcgccggt gatgccggcc acgatgcgtc cggcgtagag gatcgagatc gatctcgatc 
  4861 ccgcgaaatt aatacgactc actatagggg aattgtgagc ggataacaat tcccctctag 
  4921 aaataatttt gtttaacttt aagaaggaga tataccatgg caagctggag ccacccgcag 
  4981 ttcgaaaagg gtgcagatga cgacgacaag gtaccggatc cgacgtcggt cgacaagctt 
  5041 gcggccgcag gagctccggg cttctcctca atttccgctc atcaccacca tcatcaccat 
  5101 caccaccact aattaaccta ggctgctgcc accgctgagc aataactagc ataacccctt 
  5161 ggggcctcta aacgggtctt gaggggtttt ttgctgaaag gaggaactat atccggat
 • Len: 5218bp

Inserts

 • Insert 1:
Name: joh_j41_dI1(d019C)
Sequence:

ATGTCTCTTTCAAAGCATGGCATCACACAAGAAATGCCGACGAAATACCATATGAAAGGC AGTGTCAATGGCCATGAATTCGAGATCGAAGGTGTAGGAACTGGACACCCTTACGAAGGG ACACACATGGCCGAATTAGTGATCATAAAGCCTGCGGGAAAACCCCTTCCATTCTCCTTT GACATACTGTCAACAGTCATTCAATACGGAAACAGATGCTTCACTAAGTACCCTGCAGAC CTGCCTGACTATTTCAAGCAAGCATACCCAGGTGGAATGTCATATGAAAGGTCATTTGTG TATCAGGATGGAGGAATTGCTACAGCGAGCTGGAACGTTGGTCTCGAGGGAAATTGCTTC ATCCACAAATCCACCTATCTTGGTGTAAACTTTCCTGCTGATGGACCCGTAATGACAAAG AAGACAATTGGCTGGGATAAAGCCTTTGAAAAAATGACTGGGTTCAATGAGGTGTTAAGA GGTGATGTGACTGAGTTTCTTATGCTCGAAGGAGGTGGTTACCATTCATGCCAGTTTCAC TCCACTTACAAACCAGAGAAGCCGGTCGAACTGCCCCCGAATCATGTCATAGAACATCAC ATTGTGAGGACCGACCTTGGCAAGACTGCAAAAGGCTTCATGGTCAAGCTGGTACAACAT GCTGCGGCTCATGTTAACCCTTTGAAGGTTCAATAA

Len : 969bp
 • Insert 2:
Name: joh_j41_dI2(d019D)
Sequence:

ATGCGTAAAGGAGAAGAACTTTTCACTGGAGTTGTCCCAATTCTTGTTGAATTAGATGGT GATGTTAATGGGCACAAATTTTCTGTCAGTGGAGAGGGTGAAGGTGATGCAACAAACGGA AAACTTACCCTTAAATTTATTTGCACTACTGGAAAACTACCTGTTCCATGGCCAACACTT GTCACTACTTTGACTTATGGTGTTCAATGCTTTGCGAGATACCCAGATCATATGAAACAG CATGACTTTTTCAAGAGTGCCATGCCCGAAGGTTATGTACAGGAAAGAACTATATCTTTC AAAGATGACGGGACCTACAAGACACGTGCTGAAGTCAAGTTTGAAGGTGATACCCTTGTT AATAGAATCGAGTTAAAAGGTATTGATTTTAAAGAAGATGGAAACATTCTTGGACACAAA TTGGAATACAACTTTAACTCACACAATGTATACATCACGGCAGACAAACAAAAGAATGGA ATCAAAGCTAACTTCAAAATTAGACACAACGTTGAAGATGGAAGCGTTCAACTAGCAGAC CATTATCAACAAAATACTCCAATTGGCGATGGCCCTGTCCTTTTACCAGACAACCATTAC CTGTCCTATCAATCTGCCCTTTCGAAAGATCCCAACGAAAAGAGAGACCACATGGTCCTT CTTGAGTTTGTAACAGCTGCTGGGATTACACATGGCATGGATGAACTATACAAAAGGCCT GCAGCAAACGACGAAAACTACGCTGCATCAGTT

Len : 753bp

Primers

Name Sequence Melting Temperature (°C)
joh_j41_a1(a019E) ACCGGCATATTTTATCGGTACTGGCTTTCCATTCGAC 67
joh_j41_a2(a019F) AGTACCGATAAAATATGCCGGTGTCAGTTCGGTAC 67
joh_j41_a3(a01A0) TGTTGAAAATGAAGGATCCGAAATCGGTACTGGCTTTC 68
joh_j41_a4(a01A1) TTCGGATCCTTCATTTTCAACAACATCAACGCTTGCAAC 67
joh_j41_a5(a01A2) TGGTAGTGAAGCAAGCGCCAGCATTATTG 66
joh_j41_a6(a01A3) AATGCTGGCGCTTGCTTCACTACCACCGCTGCCG 66

Summary

final plasmid design

Protein

 • Construct name:joh_j41_c (c01A4)
 • Sequence (coding frame only):

MRKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSVSGEGEGDATNGKLTLKFICTT GKLPVPWPTLVTTFTWGVQCFARYPDHMKQHDFFKSAMPEGYVQERTISF KDDGTYKTRAEVKFEGDTLVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNFNSHNV YITADKQKNGIKANFKIRHNVEDGSVQLADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHY LSTQSALSKDPNEKRDHMVLLEFVTAAGITHGMDELYKRPAANDENYAAS VMFKGIVEGIGIIEKIDIYTDLDKYAIRFPENMLNGIKKESSIMFNGCFLT VTSVNSNIVWFDIFEKEARKLDTFREYKVGDRVNLGTFPKFGAASGGHIL SARISCVASIIEIIENEDYQQMWIQIPENFTEFLIDKDYIAVDGISLTID TIKNNQFFISLPLKIAQNTNMKWRKKGDKVNVELSNKINANQCWGSGGAT HHHHHHH

 • Len: 458 AA
 • Molecular Weight: 51734.61 Da
 • Extinction coefficient: 54110